Nagrywamy / zbieramy dźwięki

Udostępniamy i słuchamy

"Co krzyczą Krzyki" to projekt edukacyjno-społeczno-warsztatowy (nazwa nawiązuje do byłej dzielnicy samorządowo-administracyjnej). Pomysł ten ma charakter długofalowy i otwarty jest na ludzi i ich doświadczenia. Celem jest ukazanie złożoności dźwiękowej określonych miejsc we Wrocławiu. Startując - "na warsztat" bierzemy wrocławskie Krzyki i liczymy na rozszerzenie tego terenu, przekonani, że każde miejsce ma swoje własne, oryginalne "brzmienie". Chodzi nam przede wszystkim o zarejestrowanie dźwięków natury, cywilizacji, wszystkiego co składa się na audiosferę danego miejsca - w ramach szeroko pojętego field recordingu / nagrań terenowych. Projekt ma ukazywać zmiany zachodzące w wybranych lokalizacjach, tak aby móc, po czasie, porównać ich ewoluujący charakter. 

Świat nieubłaganie gna do przodu, pewne dźwięki znikają, pojawiają się nowe. Warto zachować te najbardziej ulotne, tak jak czyni się to - w obszarach wizualnych - za pomocą fotografii, filmu, malarstwa. Nasze dźwiękowe zapisy będą świadectwem tych zmian, posłużą zarówno archiwizacji jak i pokazaniu (usłyszeniu) przekształceń audialnych. Być może uda się uwrażliwić społeczeństwo na te metamorfozy (lepsze i gorsze) w ramach ważnej współcześnie ekologii akustycznej. Na tych stronach publikować będziemy dźwięki i mapować miejsca, w których zostały zarejestrowane. Projekt ma służyć zarówno studentom jak i mieszkańcom Wrocławia. Zachęcamy do współpracy. Ważna jest zabawa, świadomość akustyczna i ekologiczna oraz edukacja - nacisk kładziemy na proces, nie na idealny efekt.Projekt "Rejestrowanie audiosfery - studencki field recording" finansowany jest ze środków
Wrocławskiego Centrum Akademickiego w ramach Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST)


Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more